Książka "Apostołowie Czasów Ostatecznych" do Pobrania (w Wordzie)

Przedstawiamy naszym Szanownym Internautom treść książki "Apostołowie Czasów Ostatecznych".
Zapraszamy do zapoznania się z w/w treścią książki. Wdzięczni będzięmy za Państwa konstruktywne opinie i sugestie, które pozwolą na obranie ostatecznego kształtu tej książki i dzięki której będzie mogła mieć ona swoich zwolenników.
Wszystkich czytelników zawierzamy Niepokalanej, Oblubienicy Ducha Świętego, czekając na rychłe opinie, szczególnie księży.