KSIĘGA
jakiej jeszcze nie było!
Po Piśmie Św. uważana za jedną z najlepszych w dwutysięcznej historii chrześcijaństwa!
To wielka Łaska Boża na obecne apokaliptyczne czasy!

Ojciec Św. Jan Paweł II będąc pod wielkim wrażeniem wyjątkowej świętości bł. Anny K. Emmerich i doznanych przez nią przeżyæ mistycznych zachęcał do naśladowania jej życia i kontemplowania jej duchowej spuścizny.
Jest to jedyne w Polsce pełne tłumaczenie wszystkich widzeń mistycznych bł. A. K. Emmerich wraz z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z jej biografią.

Publikacja niniejsza skierowana jest nie tylko do wierzących, aby jeszcze bardziej ożywili i pogłębili swoją wiarę i miłośæ do Boga, ale do wszystkich ludzi, wykształconych i prostych, odłączonych od Kościoła katolickiego jak i niewierzących w Boskie i odkupieńcze posłannictwo Chrystusa. To unikalne, jedyne w Polsce wydanie zawiera opis wszystkich nadprzyrodzonych wizji słynnej na cały świat niemieckiej stygmatyczki A. K. Emmerich. Dzięki specjalnej Łasce Bożej widziała całe dzieło stworzenia i odkupienia, stworzenie Aniołów, Raju, Adama, Ewy i ich grzeszny upadek, oraz jak Bóg przez wielkich Proroków Starego Testamentu przygotowywał ludzkośæ na przyjście Jezusa. Widziała też początki Kościoła i przyszłe Jego zmagania z Szatanem aż do końca czasów. Dowiadujemy się o wydarzeniach i wielkich postaciach ze Starego jak i Nowego Testamentu oraz podróżach apostolskich Jezusa o których nie ma wzmianki w Piśmie Świętym i Tradycji. Objawiona jej działalnośæ nauczycielska i cudotwórcza Jezusa aż do Jego Wniebowstąpienia, może byæ wielką pomocą dla kapłanów w ich pracy duszpasterskiej. Fenomen tej książki polega na tym, że nikomu nie udało się tak realistycznie ukazaæ zarówno Bóstwo jak i człowieczeństwo Chrystusa.
Nikt tak realistycznie i w całej swojej głębi (poza Matką Bożą), widzianej od strony historycznej jak i duszy Jezusa, nie miał objawionej Jego wstrząsającej Męki, która zainspirowała Mela Gibsona, twórcę najlepszego w historii chrześcijaństwa filmu religijnego „PASJA”, który tylko w małej cząstce oddaje to co zostało tutaj opisane!
Nie mając żadnego wykształcenia i nie będąc nigdy w Palestynie wprawiła w zdumienie wielu uczonych, większą od nich samych, znajomością bohaterów biblijnych, faktów historycznych i miejscowości na przełomie tysięcy lat.


Galeria
(kliknij na zdjęcia - powiększenie)Szczęśliwi ci, którzy czytają to dzieło!

Do niniejszej księgi załączyliśmy zdumiewający wizerunek Matki Bożej z Medziugorja, gdzie ogromne wrażenie robią oczy, zupełnie jakby należały do żywej osoby. Oglądając zdjęcie w powiększeniu odkrywamy, że są otoczone rzęsami. Intensywne spojrzenie sprawia wrażenie, jakby należało do kogoś, kto ma się właśnie rozpłakaæ. Są to oczy, które stawiają pytania, które przenikają człowieka z matczynym upomnieniem; są to oczy, które, gdy raz je widziałeś, śledzą cię dobrotliwie, pomagając w odpowiedzi na wezwania Maryi. Oczy te są miłosierne i smutne. Oczy bez których nie można się obejśæ...To tak jakby się widziało żywą Matkę Boga! Załączona została również unikalna mapka Drogi Krzyżowej i Jerozolimy, sporządzona wg. wizji bł.Anny Katarzyny Emmerich.